Planowane projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE)
3 391 KW DC 3 645 MWh rocznie 1 585 gospodarstw domowych rocznie 64 887 drzew/rocznie (redukcja CO2)
O spółce Wleń PS Energetyka Odnawialna
Powrót do PolskiSolar.com

Celem spółki Wleń Polski Solar Energetyka Odnawialna sp. z o.o. (Wleń PS) jest realizacja projektów budujących niezależność energetyczną Gminy Wleń. Pierwszy krok w tym kierunku został osiągnięty - dzięki owocnej współpracy Gminy i Spółki Polski Solar Holding Sp. z o.o. dokonano montażu mikroinstalacji na budynkach użyteczności publicznej.
Realizowane projekty:


Mikroinstalacje

Spółka Wleń PS była inicjatorem i koordynatorem pozyskania finansowania dla 7 mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wleń. W efekcie prowadzonych działań gmina Wleń uzyskała dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

Instalacje naziemne

Elektrownie fotowoltaiczne o całkowitej mocy zainstalowanej 2,74 MW będą produkowały 2 946 MWh energii elektrycznej, co równe jest zapotrzebowaniu 1 281 gospodarstw domowych rocznie*. Redukcja emisji CO2 dzięki produkcji energii z OZE to ekwiwalent zasadzenia 52 430 drzew rocznie. Inwestycja przysłuży się lokalnej społeczności produkując czystą energię z odnawialnego źródła, generując dochód oraz tworząc potencjalne miejsca zatrudnienia.
O Gminie Wleń

Gmina Wleń jest gminą miejsko-wiejską położoną w powiecie lwóweckim, w województwie dolnośląskim. Siedzibą Gminy jest miasto Wleń, które znajduje się około 13 kilometrów na południowy wschód od Lwówka Śląskiego i 97 kilometrów na zachód od Wrocławia.

Gmina zajmuje powierzchnię 86 kilometrów kwadratowych i liczy 4 380 ludności (dane z 2013 roku).

* "Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2009", Ministerstwo Gospodarki, Departament Energii, 2012.