Wleń PS Energetyka Odnawialna Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe ZAKOŃCZONO
PRZYGOTOWANIE UMOWY O POWIERZENIE GRANTU ZAWIERANEJ POMIĘDZY GRANTOBIORCĄ A GRANTODAWCĄ DLA SPÓŁKI WLEŃ POLSKI SOLAR ENERGETYKA ODNAWIALNA SP. Z O.O.
Data opublikowania zapytania: 13 Stycznia 2017


Zapytanie ofertowe ZAKOŃCZONO
PRZYGOTOWANIE PROCEDURY DOTYCZĄCEJ REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO DLA SPÓŁKI WLEŃ POLSKI SOLAR ENERGETYKA ODNAWIALNA SP. Z O.O.
Data opublikowania zapytania: 13 Stycznia 2017


Zapytanie ofertowe ZAKOŃCZONO
WYKONANIE ANALIZY ZAPOTRZEBOWANIA NA OZE DLA SPÓŁKI WLEŃ POLSKI SOLAR ENERGETYKA ODNAWIALNA SP. Z O.O.
Data opublikowania zapytania: 13 Stycznia 2017


Zapytanie ofertowe ZAKOŃCZONO
NA WYKONANIE ANALIZY ZAPOTRZEBOWANIA NA OZE DLA GMINY WLEŃ.
Data opublikowania zapytania: 24 Listopada 2017
Aktualizacja: 30 Listopada 2017
Data zakończenia przyjmowania ofert: 02 Grudnia 2017 23:00 CET

Zapytanie ofertowe ZAKOŃCZONO
NA PRZYGOTOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU GRANTOWEGO NA TERENIE GMINY WLEŃ.
Data opublikowania zapytania: 28 Listopada 2017
Data aktualizacji: 29 Listopada 2017
Data zakończenia przyjmowania ofert: 02 Grudnia 2017 15:00 CET